GENEL MUHASEBE KURSU : 291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

291. GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV

Satın alman veya imal edilen, amortismana tabi iktisadi kıy­metlerle ilgili, bir yıldan daha uzun sürede indirilebilecek ni­telikteki KDV'nin kayıt ve izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili bir yıldan daha uzun sürede indirilebilecek nitelikteki KDV bu hesaba borç, indirilebilme dönemlerine isabet eden tutarlar ise bilanço dö­nemi sonunda bu hesaba alacak verilirken, "191. İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı"na aktarılır.

Telefon
Whatsapp