GENEL MUHASEBE KURSU : 281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

281. GELİR TAHAKKUKLARI

Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı bir yıl veya daha sonraki yıllarda yapılacak gelirlerin içinde bulunulan döneme ait olan kısımlarının, ilgili gelir he­sabı karşılığında borç kaydedileceği hesaptır.

İşleyişi:

Dönem sonlarında, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hasılat ve gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Sonraki yıllarda alacakların kesinleşmesiyle he­saptaki tutarlar bu hesabın alacağına karşılık, üçüncü kişi he­saplarının borcuna geçirilerek kapatılır.

Örnek

1: İşletmemiz aktifinde kayıtlı buluna binasını 01.10.2016 Tarihinde aylık 1.000,00 TL den

12 aylık kiraya verdi. Kira tutarı 12. Ayın sonunda Hesaba bankadan ödenecektir.

Cevap: 1

181 Gelir Tahakkukları 3.540,00 (B)

649 Diğer Olağ. Gel. Kar 3.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV 540,00 (A)

---------------------------------------------------------------------

281 Gelir Tahakkukları 10.620,00 (B)

649 Diğer Olağ. Gel. Kar 9.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV 1.620,00 (A)

---------------------------------------------------------------------

102 Bankalar 14.160,00 (B)

181 Gelir Tahakkukları 3.540,00 (A)

281 Gelir Tahakkukları 10.620,00 (A)

Telefon
Whatsapp