GENEL MUHASEBE KURSU : 28. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

28. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

Bu grup, içinde bulunan dönemde ortaya çıkan ancak gele­cek yıllara ait olan giderler ile faaliyet dönemine ait olup da ileriki yıllarda tahsil edilebilecek gelirlerden oluşur. Bu grup hesapları aşağıda gösterilmiştir.

Telefon
Whatsapp