"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Pratik Bilgiler - Gelir Vergisi Tarifesi GVK Md 103 2017

 GELİR  VERGİSİ TARİFESİ GVK Md. 103 
 
2017 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)
 
13.000,00 Türk Lirasına kadar   %15
30.000,00 Türk Lirasının  13.000,00 Türk Lirası için 1.950,00 TL, Fazlası %20
70.000,00 Türk Lirasının  30.000,00 Türk Lirası için 5.350,00 TL, Fazlası % 27
70.000,00 Türk Lirasından fazlasının  70.000,00 Türk Lirası için 1.6150,00 TL, Fazlası % 35
 
2017 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)
 
13.000,00 Türk Lirasına kadar   %15
30.000,00 Türk Lirasının  13.000,00 Türk Lirası için 1.950,00 TL, Fazlası %20
110.000,00 Türk Lirasının  30.000,00 Türk Lirası için 5.350,00 TL, Fazlası % 27
110.000,00 Türk Lirasından fazlasının  110.000,00 Türk Lirası için 26.950,00 TL, Fazlası % 35
 
2016 Yılı Ücret Dışındaki Tüm Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)
12.600,00 Türk Lirasına kadar   %15
30.000,00 Türk Lirasının  12.600,00 Türk Lirası için 1.890,00 TL, Fazlası %20
69.000,00 Türk Lirasının  30.000,00 Türk Lirası için 5.370,00 TL, Fazlası % 27
69.000,00 Türk Lirasından fazlasının  69.000,00 Türk Lirası için 15.900,00 TL, Fazlası % 35
 
2016 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)
12.600,00 Türk Lirasına kadar   %15
30.000,00 Türk Lirasının  12.600,00 Türk Lirası için 1.890,00 TL, Fazlası %20
110.000,00 Türk Lirasının  30.000,00 Türk Lirası için 5.370,00 TL, Fazlası % 27
110.000,00 Türk Lirasından fazlasının  110.000,00 Türk Lirası için 26.970,00 TL, Fazlası % 35
 
 YILLARA GÖRE YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI NETTEN BRÜTE FORMÜL (SERBEST MESLEK, İŞYERİ KİRALARI)
2.016 %3.83  
2.015 %5.58 SERBEST MESLEK MAKBUZUNDA NETTEN BRÜTE ORANI   (KDV %18, GV.%20)  NET / 0,98
2014 %10,11 İŞYERİ KİRALARINDA NETTEN BRÜTE ORANI (GV.%20)  NET / 0,80
2013 %3,93  
2012 %7,8
2011 %10,26