GENEL MUHASEBE KURSU : 269 VERİLEN AVANSLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

269. VERİLEN AVANSLAR

Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak gerek yurt içi, gerekse yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara yapılan avans öde­melerinin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Ödeme yapıldığında hesaba borç; varlıklar elde edildiğinde ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.

 

Örnek

1: İşletmemiz bilgisayar programı almak için bankadan 5.000,00 TL avans göndermiştir.

2: 10.000,00+Kdv tutarında Eta Programı Almıştır. Kalan Tutar da Bankadan İle Ödenmiştir.

 

Cevap: 1

269 Verilen Avanslar 5.000,00 (B)

102 Bankalar 5.000,00 (A)

 

Cevap: 2

267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV 1.800,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar 11.800,00 (A)

---------------------------------------------------------------------------------------------

329 Diğer Ticari Borçlar 5.000,00 (B)

269 Verilen Avanslar 5.000,00 (A)

---------------------------------------------------------------------------------------------

329 Diğer Ticari Borçlar 6.800,00 (B)

102 Bankalar 6.800,00 (A)

Telefon
Whatsapp