GENEL MUHASEBE KURSU : 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekle­ri süre içerisinde yokedilebilmesini sağlamak amacıyla kul­lanılan hesaptır.

İşleyişi :

Ayrılan amortismanlar, ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak; kullanım hakkı sona erenler ya da elden çıka­rılanlar hesaba borç, ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir.

Telefon
Whatsapp