"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 268 Birikmiş Amortismanlar (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekle­ri süre içerisinde yokedilebilmesini sağlamak amacıyla kul­lanılan hesaptır.

İşleyişi :

Ayrılan amortismanlar, ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak; kullanım hakkı sona erenler ya da elden çıka­rılanlar hesaba borç, ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir.