GENEL MUHASEBE KURSU : 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

267. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Yukarıda sayılanların dışında kalan diğer maddi olmayan du­ran varlık kalemlerinin izlendiği hesaptır.

Örnek

1:        İşletmemiz 10.000,00 TL + KDV tutarında Eta Programı almıştır.

 

Cevap: 1

267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar       10.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV                                         1.800,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar                                               11.800,00 (A)

Telefon
Whatsapp