GENEL MUHASEBE KURSU : 261 ŞEREFİYE HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

261. ŞEREFİYE

Bu hesap, bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının (öz varlık) değeri arasındaki olumlu farkların izlenmesinde kullanılır. Şerefiye hesaplanırken rayiç bedelin tespit edilme­mesi halinde, net defter değeri esas alınır.

İşleyişi :

Ödenen şerefiye bedellerinin tamamı bu hesabın borcuna kaydolunur. Yok edilmeleri amortisman yoluyla 5 yıl içinde eşit taksitlerle yapılır.

 

Örnek

1:         Bir işyerini devralırken.

 

Cevap: 1

153 Ticari Mallar                      10.000,00 (B)

255 Demirbaşlar                      20.000,00 (B)

261 Şerefiye                            20.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV                 9.000,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar                       59.000,00 (A)

Telefon
Whatsapp