PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP PDO İLE KAYIT SİLMEK - PDO İLE DELETE İŞLEMİ

PHP PDO ile Kayıt Silmek - PDO ile Delete İşlemi

PDO (PHP Data Objects / PHP Veri Objeleri) özetle; hafif ve tutarlı bir şekilde veritabanına erişimi sağlayan bir arayüzdür. PHP veritabanı işlemleri için artık mysql_li komutları yerine PDO komutlarını kullanmayı tavsiye ediyor.

Prepare() fonksiyonu bir SQL sorgusunu çalıştırmak için hazırlar. Ayrıca prepare metodu oldukça güvenlidir.  PDO ve prepare birlikte kullanıldığı zaman injection açıklarından da korunmuş oluyoruz. Execute() fonksiyonu da SQL ifadelerini çalıştırır.

PDO ile hata mesajlarını  yakalamak için errorInfo() kullanılır.

$sil_id           = $_GET ["sil_id"];

$sil                 = $baglan -> prepare("delete from uyeler where id=:id");

$sil -> execute (array ("id"=>$sil_id) );

$hata  = $sil -> errorInfo();

if (!$hata[2]) {

            echo "Üye silindi";

} else {

            echo "HATA : Üye silinemedi";

}

 

Telefon
Whatsapp