PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP PDO İLE VERİTABANINA KAYIT EKLEMEK - PDO İLE İNSERT İŞLEMİ

PHP PDO ile Veritabanına Kayıt Eklemek - PDO ile insert İşlemi

PDO (PHP Data Objects / PHP Veri Objeleri) özetle; hafif ve tutarlı bir şekilde veritabanına erişimi sağlayan bir arayüzdür. PHP veritabanı işlemleri için artık mysql_li komutları yerine PDO komutlarını kullanmayı tavsiye ediyor.

Prepare() fonksiyonu bir SQL sorgusunu çalıştırmak için hazırlar. Ayrıca prepare metodu oldukça güvenlidir.  PDO ve prepare birlikte kullanıldığı zaman injection açıklarından da korunmuş oluyoruz. Execute() fonksiyonu da SQL ifadelerini çalıştırır.

PDO ile hata mesajlarını  yakalamak için errorInfo() kullanılır.

$ekle = $baglan -> prepare ("insert into uyeler set ad_soyad=:ad_soyad, cinsiyet=:cinsiyet, durum=:durum");

$ekle -> execute ( array("ad_soyad"=>$ad_soyad,  "cinsiyet"=>$cinsiyet,  "durum"=>$durum) );

$hata = $ekle -> errorInfo();

// var_dump($hata);

if ($hata[2]=="") {

            echo "Üye eklendi";

} else {

            echo "HATA : Üye eklenemedi ".$hata[2];

}

Telefon
Whatsapp