PHP PROGRAMLAMA KURSU : PDO İLE VERİTABANINDAKİ TEK BİR KAYDI LİSTELE PDO SELECT İŞLEM TEKLİ

PDO ile Veritabanındaki Tek  bir kaydı Listelemek PDO ile Select İşlemi Tekli

PDO (PHP Data Objects / PHP Veri Objeleri) özetle; hafif ve tutarlı bir şekilde veritabanına erişimi sağlayan bir arayüzdür. PHP veritabanı işlemleri için artık mysql_li komutları yerine PDO komutlarını kullanmayı tavsiye ediyor. 

Prepare() fonksiyonu bir SQL sorgusunu çalıştırmak için hazırlar. Ayrıca prepare metodu oldukça güvenlidir.  PDO ve prepare birlikte kullanıldığı zaman injection açıklarından da korunmuş oluyoruz. Execute() fonksiyonu da SQL ifadelerini çalıştırır.

PDO ile hata mesajlarını  yakalamak için errorInfo() kullanılır.

$id          = $_GET ["id"];

$bilgiler = $baglan->prepare("SELECT * FROM uyeler WHERE id =:id");

$bilgiler -> execute(array("id"=>$id));

$dizi   = $bilgiler -> fetch (PDO::FETCH_ASSOC);

$cinsiyet        = $dizi["cinsiyet"];

$ad_soyad    = $dizi["ad_soyad"];

$durum          = $dizi["durum"];

Telefon
Whatsapp