"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

26. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleş-tirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gö­ren haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.