GENEL MUHASEBE KURSU : 26. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

26. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleş-tirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gö­ren haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur.

Telefon
Whatsapp