GENEL MUHASEBE KURSU : 260 HAKLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

260. HAKLAR

İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve ünvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otori­telerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yarar­lanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar.

İşleyişi :

Edinilen haklar, maliyet bedelleri ile bu hesaba borç kayde­dilir. Yararlanma süreleri içerisinde, yararlanma sürelerinin belli olmaması durumunda, 5 yıllık sürede eşit taksitlerle it­fa olunarak yok edilir.

 

Örnek

1:         10.000,00 TL + KDV tutarında marka aldık.

 

Cevap: 1

260 Haklar                               10.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV                 1.800,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar                       11.800,00 (A)

Telefon
Whatsapp