"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 259 Verilen Avanslar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

259. VERİLEN AVANSLAR

Yurt içinden veya yurt dışından satmalmmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Sipariş avansıyla ilgili gider­leri de kapsar.

İşleyişi :

Ödeme yapıldığında hesaba borç: sipariş edilen malzeme tes­lim alındığında ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.

 

Örnek

1:         İşletmemiz taşıt almak için satıcıya 20.000,00 TL avans göndermiştir.

2:         100.000,00 TL + KDV tutarında 2.el binek araç almıştır.

3:         Kalan tutara firma çeki vermiştir.

4:         Firma çekini ödedik.

 

 

Cevap: 1

259 Verilen Avanslar                20.000,00 (B)

102 Bankalar                                       20.000,00 (A)

 

Cevap: 2

254 Taşıtlar                             101.000,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar                       101.000,00 (A)

 

Cevap: 3

329 Diğer Ticari Borçlar           20.000,00 (B)

259 Verilen Avanslar                            20.000,00 (A)

------------------------------------------------------------------------------

329 Diğer Ticari Borçlar                       81.000,00 (B)

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri              81.000,00 (A)

 

Cevap: 3

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri              81.000,00 (B)

102 Bankalar                                                               81.000,00 (A)