GENEL MUHASEBE KURSU : 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

Maddi duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde hesaben yokedilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.

İşleyişi :

Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak; satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kay­bedenler ise hesaba borç, ilgili varlık hesabına da alacak kay­dedilir.

 

Örnek

1:         İşletmemiz 100.000,00 TL + KDV tutarında 30.11.2016 tarihinde ticari araç satın almıştır.

2:         3 Yıl Amortisman ayırmıştır.

3:         50.000,00 TL + KDV ye satmıştır.

 

Cevap: 1

254 Taşıtlar                             100.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV                 18.000,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar                       118.000,00 (A)

 

Cevap: 2

2016 Amortisman Kaydı

770 Genel Yönetim Giderleri                20.000,00 (B)

257 Birikmiş Amortismanlar(-)                         20.000,00 (A)

 

2017 Amortisman Kaydı

770 Genel Yönetim Giderleri                5.000,00 (B)

257 Birikmiş Amortismanlar(-)                         5.000,00 (A)

 

770 Genel Yönetim Giderleri                5.000,00 (B)

257 Birikmiş Amortismanlar(-)                         5.000,00 (A)

 

770 Genel Yönetim Giderleri                5.000,00 (B)

257 Birikmiş Amortismanlar(-)                         5.000,00 (A)

 

770 Genel Yönetim Giderleri                5.000,00 (B)

257 Birikmiş Amortismanlar(-)                         5.000,00 (A)

 

2018 Amortisman Kaydı

770 Genel Yönetim Giderleri                5.000,00 (B)

257 Birikmiş Amortismanlar(-)                         5.000,00 (A)

 

770 Genel Yönetim Giderleri                5.000,00 (B)

257 Birikmiş Amortismanlar(-)                         5.000,00 (A)

 

770 Genel Yönetim Giderleri                5.000,00 (B)

257 Birikmiş Amortismanlar(-)                         5.000,00 (A)

 

770 Genel Yönetim Giderleri                5.000,00 (B)

257 Birikmiş Amortismanlar(-)                         5.000,00 (A)

 

Cevap: 3

127 Diğer Ticari Alacaklar                    59.000,00 (B)

257 Birikmiş Amortismanlar(-)             60.000,00 (B)

254 Taşıtlar                                                     100.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV                                       9.000,00 (A)

679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar               10.000,00 (A)

Telefon
Whatsapp