GENEL MUHASEBE KURSU : 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

253. TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR

Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri­nin (Konveyör, Forklift vb) izlendiği hesaptır. Bu hesap kul­lanım amaçlarına ve makine çeşitlerine göre bölümlenebilir.

 

Örnek

1: İşletmemiz 10.000,00 TL + KDV tutarında üretimde kullanmak amacıyla makine almıştır.

 

Cevap: 1

253 Tesis Makine ve Cihazlar 10.000,00 (B)

191 İndirilecek Kdv 1.800,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar 11.800,00 (A)

Telefon
Whatsapp