GENEL MUHASEBE KURSU : 252 BİNALAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

252. BİNALAR

Bu hesap işletmenin her türlü binaları ve bunların ayrılmaz parçalarının izlendiği hesaptır.

 

Örnek

1: İşletmemiz işyeri olarak kullanmak üzere 100.000,00 TL + KDV tutarında işyeri

satın almıştır.

2: İşletmemiz borcuna karşılık çek vermiştir.

3: Çek bankadan ödenmiştir.

 

Cevap: 1

252 Binalar 100.000,00 (B)

191 İndirilecek Kdv 18.000,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar 118.000,00 (A)

 

Cevap: 2

329 Diğer Ticari Borçlar 118.000,00 (B)

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 118.000,00 (A)

 

Cevap: 3

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 118.000,00 (B)

102 Bankalar 118.000,00 (A)

Telefon
Whatsapp