"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

3D Max Kursu - 3D Max Kursu nda Pyramid, Teapot ve Plane Komutlarının Kullanımı

3D Max Kursu nda Pyramid, Teapot ve Plane Komutları nın Kullanımı.

Pyramid ( Piramit) : Sağdaki Commad Panel den Pyramid komutuna girdikten sonra perspketif ekranına gelip önce bir nokta tıklanır, fare basılı tutularak piramidin taban alanının çapraz köşesinde bırakılır, sonra fare yukarı- aşağı sürüklenerek yüksekliği ayarlanır ve tıklanır.
Sağdaki Parameters kısmındaki Width kısmına piramidin X doğrultusundaki genişliği yazılır enter a basılır mesela 300, Depth kısmına Y doğrultusundaki uzunluğunu yazıyoruz mesela 300 yaz enter a bas, Height kısmına da Z deki yüksekliğini yazıyoruz mesela 150 yaz enter a bas.

Teapot ( Çaydanlık ): Sağdaki Commad Panel den Teapot komutuna girdikten sonra perspketif ekranına gelip önce çaydanlığımızın merkezini tıklıyoruz, sonra yanlara doğru faremizi sürükleyip yarıçapını ayarlayıp bırakıyoruz.
Sonra parameters kısmındaki Radius kısmına çaydanlığın yarıçapını yazıyoruz mesela 10 yaz enter a bas, Segments çaydanlığın sahip olduğu yüzey sayısı olup normalde 4 dür, F9  a basıp render ettiğimizde yeteri kadar yumuşak değilse kenar hatları bu değeri 8 yap yeniden F9 a basıp render edersek, kenarlarındaki kırıklıkların gittiğini görürüz. Alttaki Teapot parts kısmında 4 tane seçenek var, bunları kullanarak çaydanlığın hangi parçalarının gösterilip / gösterilmeyeceğini ayarlarız.
Body çaydanlığın gövdesini, Handle Sap kısmını, Spout ağızlık kısmını, Lid kapağının gösterilmesini sağlar, bunların önündeki kutucuklardaki tik işaretini kaldırarak gizleyebilir, tekrar işaretleyerek gösterilmesini sağlayabiliriz.

Plane ( Dikdörtgen Düzlem):  Sağdaki Commad Panel den Plane komutuna girdikten sonra perspketif ekranına gelip plan düzlemimizin ilk köşesi tıklanır, sonra fare basılı tutularak düzlemin çapraz köşesine gelip fare bırakılır. 
Sonra parameters kısmındaki Length kısmına düzlemin Y deki uzunluğu yazılır mesela 900 yaz enter a bas, Width kısmına düzlemin X deki genişliği yazılır mesela 1200 yaz enter a  bas, Lengtf segment Y deki yüzey sayısını ifade 4 ü sil, yerine daha az yüzeyli olsun diye 1 yaz enter a bas, Width segment Xdeki yüzey sayısını ifade 4 ü sil, yerine daha az yüzeyli olsun diye 1 yaz enter a bas.
Proejelerimizdeki taban yüzeyleri bu şekilde oluşturarabiliriz.