"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 25. Maddi Duran Varlıklar

25. MADDİ DURAN VARLIKLAR

İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemle­rinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği he­sap grubudur. Bu grupda aşağıdaki hesaplar yer alır.