GENEL MUHASEBE KURSU : 25. MADDİ DURAN VARLIKLAR

25. MADDİ DURAN VARLIKLAR

İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen ve tahmini yararlanma süresi bir yıldan fazla olan fiziki varlık kalemle­rinin ve bunlarla ilgili birikmiş amortismanların izlendiği he­sap grubudur. Bu grupda aşağıdaki hesaplar yer alır.

Telefon
Whatsapp