GENEL MUHASEBE KURSU : 249 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI(-) HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

249. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

Diğer mali duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.

Telefon
Whatsapp