"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 247 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

247. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

Bağlı ortaklığa iştirak paylarının borsa veya piyasa değerin­de, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azal­malarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Ayrılması kararlaştırılan değer azalma karşılıkları, "654. Karşılık Giderleri Hesabı"na gider kaydı suretiyle bu hesaba alacak; kendisine karşılık ayrılmış olan bağlı ortaklık serma­ye payı elden çıkartıldığında veya değer düşüklüğünün ger­çekleşmemesi halinde ise "644. Konusu Kalmayan Karşılık­lar Hesabı"na alacak kaydı suretiyle hesaba borç kaydedilir.