GENEL MUHASEBE KURSU : 246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) HESABININ İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

246.     BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

Bağlı ortaklıklarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği he­saptır.

İşleyişi :

Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda "245. Bağlı Ortaklıklar Hesabı" karşılığında bu hesaba ala­cak, taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç kaydedilir.

Telefon
Whatsapp