"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) Hesabının İşleyişi ve Örnek Çözümleri

246.     BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)

Bağlı ortaklıklarla ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği he­saptır.

İşleyişi :

Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda "245. Bağlı Ortaklıklar Hesabı" karşılığında bu hesaba ala­cak, taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç kaydedilir.