"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

244.     İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

İştirak paylarının borsa veya piyasa değerinde sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Ayrılması kararlaştırılan değer azalma karşılıkları "654. Kar­şılık Giderleri Hesabı"na gider kaydı suretiyle bu hesaba ala­cak; kendisine karşılık ayrılmış olan iştirak payı elden çıkar­tıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halin­de ise "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı"na gelir kaydı suretiyle hesaba borç kaydedilir.