GENEL MUHASEBE KURSU : 242 İŞTİRAKLER HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

242. İŞTİRAKLER

İşletmenin, doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katıl­mak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık payları-nm izlendiği hesaptır. İştirakler hesabı, bir ortaklıktaki en fazla % 50 oranında olan sermaye payları veya oy haklarının izlen­mesinde kullanılır.

İştirak edilen ortaklıklarda iştirak ilişkisinden bahsedebilmek için sermaye payı dikkate alınmaksızın sahip olunan oy hak­kı veya yönetime katılma hakkının en az % 10 oranında bu­lunması gerekir.

İşleyişi :

İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda veya hisse senedi edinildiğinde hesaba borç, elden çıkarılmalarında ala­cak kaydedilir.

Telefon
Whatsapp