"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

240. BAĞLI MENKUL KIYMETLER

İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüz­deleri taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, an­cak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybol­duğu için elde tutulan menkul kıymetler bu hesapta izlenir.

İşleyişi :

Bu menkul kıymetler elde edildiğinde veya bu gruba devre­dilmesi gerektiğinde "240. Bağlı Menkul Kıymetler Hesa­bıma borç; elden çıkarıldığında bu hesaba alacak kaydedilir.