GENEL MUHASEBE KURSU : 24. MADDİ DURAN VARLIKLAR

24. MALİ DURAN VARLIKLAR

Uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklar nedeniyle el­de tutulan uzun vadeli menkul kıymetlerle veya paraya dö­nüşme niteliğini kaybetmiş uzun vadeli menkul kıymetler bu grupta izlenir. Ayrıca, diğer bir işletmeye veya bağlı ortaklı­ğa ortak olmak amacıyla edinilen sermaye payları da bu grupta yer alır. Bu grup aşağıdaki hesapları kapsar.

Telefon
Whatsapp