GENEL MUHASEBE KURSU : 237 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

237. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)

Bilanço gününde, diğer alacaklar grubundaki senetli alacak­ların değerlenmesini sağlamak amacı ile alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

Telefon
Whatsapp