GENEL MUHASEBE KURSU : 236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

236. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

Ticari olmayan ve yukarıda sayılan hesaplardan herhangi bi­rine dahil edilemeyen alacakların izlendiği hesaptır.

Telefon
Whatsapp