"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Teknolojileri Ders Notları

PRATİK BİLGİLER DERS NOTLARI

Kıdem İhbar Tazminatı Hesaplaması

Mükelleflerce Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Yasal Hususlar

Asgari Ücret 2017

Sigorta Primine Esas Ücretler-Taban-Tavan 2017
Kıdem Tazminatı Tavanı 2017

Yıllık Ücretli İzinler 2017

İhbar Tazminatları 2017

Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları 2017

Sosyal Güvenlik Kurumunca Kesilecek İdari Para Cezaları 2017
İş Kanunu na Göre Kesilecek Para Cezaları 2017

İşkur Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezası -İPC- Miktarları 2017

Gelir Vergisi Tarifesi GVK Md 103 2017

Gelir Vergisi Stopaj Oranları 2017

Uygulanacak Bazı Harç Nispetleri ve Maktu Tutarları 2017
Aylık Gecikme Zammı Gecikme Faizi Pişmanlık Zammı 2017

Usulsüzlük Cezaları VUK Md 352 2017

Özel Usulsüzlük Cezaları VUK Md 353 Mük Mad 355 2017

e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Müstahsil Makbuzları

Gelir Vergisi Tarifesi 2018
Asgari Ücret 2018