GENEL MUHASEBE KURSU : 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

231. ORTAKLARDAN ALACAKLAR

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan) ortak­lardan (ferdi işletmelerde işletme sahibinden) alacaklı bulun­duğu tutarların izlendiği hesaptır.

Telefon
Whatsapp