"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 23. Diğer Alacaklar

23. DİĞER ALACAKLAR

Herhangi bir ticari işleme dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıldan uzun sürede tahsil edilmesi düşünülen alacakları

kapsar. Vadesi bir yılın altına düşenler dönen varlıklar içeri­sindeki ilgili hesaplarına aktarılır. Bu grupta aşağıdaki he­saplar yer alır.