GENEL MUHASEBE KURSU : 23. DİĞER ALACAKLAR

23. DİĞER ALACAKLAR

Herhangi bir ticari işleme dayanmadan meydana gelmiş ve bir yıldan uzun sürede tahsil edilmesi düşünülen alacakları

kapsar. Vadesi bir yılın altına düşenler dönen varlıklar içeri­sindeki ilgili hesaplarına aktarılır. Bu grupta aşağıdaki he­saplar yer alır.

Telefon
Whatsapp