GENEL MUHASEBE KURSU : 229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

229. ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

Perakende satış yöntemi kullanarak bilanço gününden önce­ki iki hesap döneminde vadesinde tahsil edilemeyen alacak­ların ilgili dönemlerdeki toplam vadeli satışlara oranlarının ortalamasının değerleme dönemindeki vadeli satışlara uygu­lanması suretiyle bulunacak şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık teminatı aşan kısım için ayrılır. "129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşı­lığı Hesabı" gibi çalışır.

Telefon
Whatsapp