GENEL MUHASEBE KURSU : 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

226. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

İşletmede, üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstle­nilmesi ve bir akdin karşılığı olarak, geri alınmak üzere veri­len, bir yıldan uzun süreli depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.

Telefon
Whatsapp