GENEL MUHASEBE KURSU : 2. DURAN VARLIKLAR

2. DURAN VARLIKLAR

Bu ana hesap grubu; bir yıldan veya bir normal faaliyet dö­neminden daha uzun sürelerle, işletme faaliyetlerinin gerçek­leştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke ola­rak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çev­rilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları kapsar. Du­ran Varlıklar, Ticari Alacaklar, Diğer Alacaklar, Mali Duran Varlıklar, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları ve Diğer Duran Varlıklar olarak bölümlenir.

Telefon
Whatsapp