GENEL MUHASEBE KURSU : 221 ALACAK SENETLERİ HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

221. ALACAK SENETLERİ

İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satış­larından kaynaklanan senede bağlanmış alacakları ile diğer her türlü senetli alacakları ifade eder. Finansal kiralama iş­lemlerinde doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir.

Telefon
Whatsapp