"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 221 Alacak Senetleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

221. ALACAK SENETLERİ

İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satış­larından kaynaklanan senede bağlanmış alacakları ile diğer her türlü senetli alacakları ifade eder. Finansal kiralama iş­lemlerinde doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir.