"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

199. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)

Yıl sonunda ilgili kesin hesaplarına aktarılması imkanı bu­lunmayan kasa, stok ve maddi duran varlık sayım noksanları tutarının, sayım fazlaları tutarının üstünde olması halinde fark kadar ayrılacak karşılıkları kapsar.

İşleyişi :

Ayrılan karşılık tutarı bu hesaba alacak "654. Karşılık Gider­leri Hesabı"na borç kaydedilir, karşılık nedeninin gerçekleş­mesi halinde "197. Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesa-bı"karşılığmda bu hesaba borç kaydedilir.