GENEL MUHASEBE KURSU : 220 ALICILAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

220. ALICILAR

İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satış­larından kaynaklanan senetsiz alacakları ifade eder. Finansal kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir.

Telefon
Whatsapp