"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 220 Alıcılar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

220. ALICILAR

İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satış­larından kaynaklanan senetsiz alacakları ifade eder. Finansal kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir.