GENEL MUHASEBE KURSU : 197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

197. SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI

Sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, stok ve maddi duran varlıklar noksanlarıyla, tesellüm sırasında ortaya çıkan nok­sanların geçici olarak kayıt ve izleneceği hesaptır.

İşleyişi:

Noksanlığın ortaya çıkması ile hesaba borç, sorumlularından tahsili veya zarar kaydedilmesi halinde ise alacak kaydedilir.

 

Örnek

1: İşletmemizin kasasında 500,00 TL noksan çıkmıştır.

2: Noksanın sebebi müşteriye ödeme yapmışız işlemeyi unutmuşuz.

 

Cevap: 1

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları 500,00 (B)

100 Kasa 500,00 (A)

 

Cevap: 2

320 Satıcılar 500,00 (B)

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları 500,00 (A)

Telefon
Whatsapp