3D MAX KURSU : 3DMAX KURS TORUS KOMUTU İLE HALKA ÇİZİMİ

3dmax kurs içinde Torus komutu ile halka çizimi.

Komuta girdikten sonra önce merkezi tıklanır, sonra fare yanlara doğru çekilerek içerideki boş kısmın yarıçapı ayarlanır, sonra yine fare yanlara çekilerek et kalınlığı ayarlanır, böylelikle üç boyutlu halkamız oluşmuş olur.

Parameters kısmındaki Radius 1 değeri içerideki boş kısmın yarıçapıdır (mesela 40 girip enter e bastık), Radius 2 değeri et kalınlığının yarıçapıdır .(mesela 5 girip enter e bastıp böylelikle 10 kalınlığında bir halka oluşur.)

Aşağıdaki Smooth kısmında All işaretliyse hem yanlara doğru x-y de, hem de et kalınlığı boyunca z de bir yumuşatma olur.  Sides seçeneği işaretlenirse yumuşatma sadece yanlara doğru, segments işaretlenirse sadece z de et kalınlığı boyunca olur. None işaretli olursa da hiçbir yumuşatma olmaz. Yukarıdaki Sides değerini artırırsak (12 değerini mesela 30 yaparsak yana doğru daha yumuşak hale gelir), Segments değerini artırırsak ise de Et kalınlığı boyunca yumuşatma artar( 24 değerini mesela 50 yapın gibi.)

Slice On un önündeki kutucuğu işaretlersek yanlardan açı cinsinden halkımızın bir bölümü kesilir. Slice From kesme işleminin başlayacağı noktanın Y den itibaren saatin tersi yöndeki açısı (mesela 270 girdik), Slice To ise kesme işleminin biteceği noktanın Y den itibaren saatin tersi yöndeki açısı (mesela 90 girdik).

Sonra yukarıdaki Main Toolbar dan Scale komutuna girip Y eksen çizgisinin üzerine fareyi getirip sürükleyerek y ekseninde biraz küçültüp, bir çekmece ya da dolap kulbu gibi kullabiliriz.

Telefon
Whatsapp