3D MAX KURSU : 3D MAX EĞİTİM - SPHERE KOMUTU VE GEOSPHERE İLE KÜRE ÇİZİMİ

Standard çizim komutlarının üçüncüsü Sphere 'dir ve Küre çizer.

Komuta girip, oluşturacağımız kürenin merkezini belirleyip, faremizi yanlara doğru sürükleyerek yarıçapını ayarlayıp tıklıyoruz.

Sağ tarafta parameters kısmından radius un karşısında oluşturduğumuz kürenin yarıçap değerini ayarlayıp Enter e basarız. Smooth seçeneği işaretli ise kürenin kenarları yumuşaktır, üstündeki segment değeri yüzey sayısını ifade eder, F9 a basıp Render ettiğimizde kenar hatları yeteri kadar yumuşak gözükmüyorsa 12 olan segment sayısını artırıp, yeniden render alabiliriz.

Daha aşağılarda bulunan Hemisphere kısmındaki değer 0 ise, küre tam bir küredir. Buradaki değeri 0,30 yaparsak küremizin alttan % 30 u kesilir,  0,50 yaparsak alttan % 50 si kesilir, 1 yaparsak tamamı kesilir, Yani buraya 0 ile 1 arasında değer girip küremizi alttan ve yüzde cinsinden kesebiliriz.

Daha altlarda bulunan Slice On un karşısındaki kutucuğu işaretleyerek de küremizi yanlardan ve açı cinsinden kesebiliriz. From kesme işleminin başlayacağı noktanın Y ekseninden itibaren saatin tersi yöndeki açı, Slice To ise kesme işleminin biteceği noktanın yine Y den itibaren bitiş noktasının Y ekseninden itibaren saatin tersi yöndeki açıyı ifade eder. Yanlardan yapılan kesme işlemini iptal etmek için Slice On un, önündeki kutucuğun işaretini kaldırmak yeterlidir.

Dördüncü komut olan GeoSpehere de küre çizer ama bu kürenin yüzey yapısı üçğen yüzeylerle örülmüş ağ şekindedir. Bu küre daha çok animasyonlarda kullanışlıdır, çarpışan ve zıplayan top yapımı gibi. 

Komuta girdikten sonra merkezi tıklanıp, fare yanlara doğru sürüklenip yarıçapı ayarlanır, tıklanır ve geosphere ile küre oluşturulur. Smooth işaretli se kenarları yumuşaktır, F9 a basıp render aldığımız da kenarları yeteri kadar yumuşak değilse üstündeki 4 olan segment sayısı artırılır 10 gibi bir değer girilip, yeniden render alınır. Alttaki Hemisphere kutucuğuı işaretlenirse alt yarısı atılır, kaldırılırsa tam küreye dönüşür.

Telefon
Whatsapp