3D MAX KURSU : 3D MAX EĞİTİMİ - CONE KOMUTU

Standard çizim nesnelerinin ikincisi Cone komutu'dur.

Komutu aktif hale getirdikten sonra önce merkezi tıklanır, sonra yana doğru fare çekilerek tabandaki yarıçapı ayarlanır. Sonra yukarı doğru çekilerek yüksekliği ayarlanır, sonra fare yanlara çekilerek üstteki yarıçapı ayarlanıp tıklanır. 

Parametrelerini ayarlamak için, sağdaki parameters  kısmına bakıyoruz. Buradaki Radius 1 değeri konimizin taban yarıçapına, Radius 2 tepe yarıçapına, Height ise Z deki yükseklik boyutuna karşılık gelir.

Aşağıdaki Smooth seçeneği işaretli olursa konimizin kenarları yumuşatılmış gözükür,  işaretini kaldırırsak köşeli-kırık gözükür, F9 a basıp Render edip daha net gözlemleyebilirsiniz. Smooth'un üstündeki Sides daki rakam konimizi yana doğru sahip olduğu toplam yüzey sayısını gösterir, arttıkça yüzeyler daha küçük ve daha yumuşak hale gelir, azaldıkça daha büyük ve daha köşeli hale gelir. Standard değeri 24 dür, render ettiğimizde smooth işaretli olmasına rağmen yeteri kadar yumuşak gözükmüyorsa sides değeri artırmalıyız mesela 50 gibi. Ancak bunu çok artırmak sahneki yüzey sayısını artıracağı için, dosya boyutunun artmasına ve render in yavaşlamasına neden olabilir.

Daha aşağıda bulunan Slice On seçeneğinin kutucuğunu işaretleyerek konimizin bir bölümünü kesebiliriz. Buradaki Slice From kesme işleminin başlayacağı noktanın X ekseninden itibaren saat dönme yönün tersindeki açıyı, Slice To ise kesme işleminin biteceği noktanın yine X den itibaren açısını ifade eder. Mesela slice from a 90, slice to ya 270 yazarsak, 90 derece ile 270 derecenin arası yani toplamda 180 derecelik kısmı kesilmiş olur.

Telefon
Whatsapp