"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 192 Diğer KDV Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

192. DİĞER KDV

Teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği hal­de ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen katma değer vergisinin, ertelemenin bir yıl içinde olması halinde kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Teşvikli yatırım mallarının ithalinde, gümrük idareleri tara­fından tarh ve tahakkuk ettirilerek ertelenen katma değer ver­gisi pasifteki ilgili hesabın alacağı mukabili bu hesaba borç kaydedilir.