GENEL MUHASEBE KURSU : 192 DİĞER KDV HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

192. DİĞER KDV

Teşvikli yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gerektiği hal­de ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen katma değer vergisinin, ertelemenin bir yıl içinde olması halinde kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Teşvikli yatırım mallarının ithalinde, gümrük idareleri tara­fından tarh ve tahakkuk ettirilerek ertelenen katma değer ver­gisi pasifteki ilgili hesabın alacağı mukabili bu hesaba borç kaydedilir.

Telefon
Whatsapp