GENEL MUHASEBE KURSU : 191 İNDİRİLECEK KDV HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

191. İNDİRİLECEK KDV

Her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisinin kaydedildiği ve izlendiği he­saptır.

İşleyişi :

Mal ve hizmet alımlarından doğan indirilecek katma değer vergisi bu hesaba borç, mevzuat gereği yapılan indirimler ve hesaba yapılan düzeltmeler ile indirilemeyen ve "190- DEV­REDEN KDV" hesabına aktarılan borç bakiyesi bu hesaba alacak .yazılır.

Telefon
Whatsapp