GENEL MUHASEBE KURSU : 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

181. GELİR TAHAKKUKLARI

Üçüncü kişilerden tahsili ya da bunlar hesabına kesin borç kaydı hesap döneminden sonra yapılacak gelirlerin, içinde bulunan döneme ait olan kısımlarının izlendiği hesaptır.

 

İşleyişi :

Dönem sonlarında, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hasılat ve gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Sonraki dönemde, alacakların kesinleşmesiyle hesaptaki tutarlar bu hesabın alacağına karşılık ilgili hesapla­rın borcuna geçirilerek kapatılır.

 

Örnek

1: İşletmemizin banka hesabına 100.000,00 TL geldi. İşletmemiz gelen parayı 05.09.2016

Tarihinde mevduat hesabına faize yatırdık (12 aylık) 12 Ay sonra Para Faiziyle hesabımıza

Geçti ( Faiz 12.000,00 TL )

 

Cevap: 1

102 Bankalar (01 TL Hesabı) 100.000,00 (B)

120 Alıcılar 100.000,00 (A)

----------------------------------------------------------------------------

102 Bankalar (02 Mevduat Hs.) 100.000,00 (B)

102 Bankalar (01 TL Hesabı) 100.000,00 (A)

 

12 Ay Boyunca Yapılacak Kayıt

181 Gelir Tahakkukları 1.000,00 (B)

642 Faiz Gelirleri 1.000,00 (A)

12 Ayın Sonunda 181 Gelir Tahakkukları Hesabında Toplam 12.000,00 oldu.

 

30.08.2017 (12 Ay Bitince)

102 Bankalar (01 TL Hesabı) 112.000,00 (B)

102 Bankalar (02 Mevduat Hs.) 100.000,00 (A)

181 Gelir Tahakkukları 12.000,00 (A)

Telefon
Whatsapp