3D MAX KURSU : 3D MAX KURSU- BOX ÇİZİMİ

Standart Primitives : Üç boyutlu Standart Objeler bulunur. Bunlardan ilki Box dır.
 
Box : Kutu çizme komutudur, komuta tıklanır, farenin sol tuşuna basılı tutularak önce kutunun taban alanı oluşturulur, sonra yukarı doğru sürüklenip yükseliği ayarlanıp tıklanır. Sonra sağdaki parameter bölümünden boyutları ayarlanır.
 
Length : uzunluk demektir ve Y deki boyutuna karşılık gelir, buradaki mevcut değere çift tıklanıp, yeni değer yazılıp enter e basılınca nesnemizin Y boyutu değişir.
 
Width : Genişlik demektir ve X deki boyutuna karşılık gelir. Buradaki mevcut değere çift tıklanıp, yeni değer yazılıp enter e basılınca nesnemizin Xboyutu değişir.
 
Height : Yükseklik demektir ve Z deki boyutuna karşılık gelir. Buradaki mevcut değere çift tıklanıp, yeni değer yazılıp enter e basılınca nesnemizin Z boyutu değişir.
 
3D Max programında bir komuta girdikten sonra nesneyi oluşturup, boyutlarını parameters bölümünden ayarlasak bile kendiliğinden komuttan çıkmaz, boş bir alanda sağ tuşa basarak komuttan çıkmamız gerekir.
 
Komuttan çıktıktan sonra bir nesnenin parametrelerini görüp değiştirmek istersek, nesnemiz seçili iken Command Panel deki Modify bölümüne geçmemiz gerekir.
Telefon
Whatsapp